RE.sole - Pendulum

Pendulum, Video
58 saniye
2020


Bilginin nasıl işleneceği ‘insan’ tarafından belirlenir. Bilgi işlendikçe çoğalır. Dijital bilgi, yaşanılan dünyadan kopuk olmasa da görselde başka kimliklere sahiptir. Bu nedenle dijital bilgi ile doğanın bilgisi yumuşak bir birliktelik içinde işlenmelidir. Böylelikle yalın ve saf bir evrensel dil edinilebilir. Yeni bilgi dünyasını iki farklı kimlikte belirsiz ve parçalı bir şekilde deneyimlemek yerine bir arada birbirleri içinde yeni datalar üreterek deneyimlemek, köklerimizde var olan sınırları genişletebilmek ve dijital verilerle yeryüzündeki güzellikleri yeniden görerek bunlardan idealara ulaşmak maksadında önem taşır. Bütünsel olarak her bilgi tecrübeye karşılık gelir. Tecrübe ise mahiyeti ne olursa olsun zaman içinde bir akış, süreklileşme, sonsuzlukta ışıldayan bir şeyi yaşama olayıdır. Pendulum, çoğalan bilgiler ile edinilen tecrübenin bir simülasyonu olarak çalışır ve alımlayıcıya bu tecrübeyi seyretme ve dinleme olanağı sağlar. Organik veriler ile organik verilerin dijital çıktıları arasındaki salınımını bize tonal ve geometrik bir uyum içinde sunar.
 

RE.sole

Ahmet Ünveren ve Ecem Dilan Köse’den oluşan RE.sole, yapıt ve performanslarında çağdaş sanat yaklaşımlarını ön planda tutarak dijital sanat alanında yeni üretim yöntemlerini araştırıyor. RE.sole kendi düşünce ve duygularını ürettiği sanat eserine aktarma motivasyonuyla yola çıkıyor. İkili, akıllarındaki konulardan yola çıkarak yeni dünya hakkında ve yaratıcı dijital platformlarda organik olma konusunda yeni bir bakış açısı sunuyor. Ecem Dilan Köse, dijital platformları kullanan, çoğunlukla ışık ve dokuyu araştıran kavramsal bir sanatçı. Yeni dokular üretip dönüştürüyor. Ahmet Ünveren, fiziksel ve dijital ortamın olanaklarını araştırırken zaman ile hacim arasındaki ilişkiyi ses üzerinden irdeliyor.

Ecem Dilan Köse ve Ahmet Ünveren tarafından 2017 yılında kurulan RE.sole yaptığı görsel-işitsel enstalasyonlar ve performanslarla tanınıyor. İki sanatçının kesişim kümesini, aldıkları mimarlık eğitimi ve mimari tasarıma olan ilgileri oluşturuyor. Bireysel olarak yurt içi ve yurt dışı birçok sergiye katılmış, birçok yarışmada derece almış ve performans sergilemişlerdir. İkilinin RE.sole olarak yer aldığı etkinliklerden bazıları; Sonar İstanbul 2020, Digilogue Istanbul 2020, Contemporary İstanbul 2019, Convex-Çankaya Contemporary Arts Center Ankara, Unfolding-Bilkent Üniversitesi Ankara 2019, Sonar İstanbul 2019, Digilogue İstanbul 2018.

Üretim Birimi