Hanife Buğurcu - Pencere

Pencere, Mekana müdahale, 150 x 50 cm.
Buluntu nesne ayakkabılar ve kalekim ile örülmüş duvar
2020


Sümerbank Basma fabrikası ilk temasta ne kadar içi boşaltılmış yağmalanmış bir alan gibi gözükse de hala geçmişin izlerini taşıyor. Çalışanlardan geriye kalan eşyalar ve ayakkabı yığınları sanki binanın molozları ile bir bütün oluşturuyorlar.

Hiçbir şey asla tam olarak yok olmaz her zaman başka bir şeye evrilir. Yapılan iş de bu şekilde evrildi. Sanatçı kırık bir pencereyi tamamlamak için arta kalan ayakkabıları kullandı.
 

Hanife Buğurcu, 1990 yılında İzmir de doğdu. 2017 yılında DEU GSF Seramik ve Cam Tasarım bölümünde lisansını tamamladı ve aynı yıl DEU GSF Seramik ve Cam Tasarım bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı.
Çalışmalarının temelinde bellek teması bulunmaktadır. Sanatçı nesnenin, kültürün ve malzemenin hafızası üzerine enstalasyon çalışmalar yapmaktadır. Çalışmalarına K2 güncel sanat derneğine ait olan seramik atölyesinde devam etmekte.

Sergi Birimi: Fabrika Ayarları