Berna Dolmacı - Tepe Dünya

Tepe Dünya, Enstalasyon, 250 x 200 x 120 cm.
Bez üzerine kil, kahve, kurumuş çiçek, ot, toprak, mıcır
2020


Dağın Getirdiği;

Uzakta(-n),
Kokusunu sezerek,
Rengine yönelerek,
Dağın eteğinde mor çiçekli kekik;
kök kök dizili.
Estikçe rüzgar…

Kok(s)un-

Taşlar ve büyük kayalar…

Ağaçlardan da yaşlılar,

Anlatacakları değerli olmalı-
Dinle,

sessizce…
Asırlık ruhlarla birlikte saklanmış bir dolu deneyimi… -
(…)

 

Berna Dolmacı, 1994 yılında Akşehir’de doğdu. DEÜ-GSF Resim bölümünde lisans eğitimini tamamlayan sanatçı DEÜ-GSE Resim Bölümü Anasanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimine devam etmekte. İzmir’de yaşayan ve üreten sanatçının çalışmalarının en temelinde eskiz defteri pratiği yer almakta. Oluşturduğu bu görsel günlükler daha sonra farklı malzemelerle imge oluşturma isteğiyle kolaj tekniğine doğru evrildi. 2017 yılından itibaren defterin dışına çıkıp, endüstriyel dışı organik malzemelerle renklendirdiği atık kağıtlarla büyük kolajlar üretmeye başladı. 2018 yılından bu yana kolajların mekanla bağlantısı giderek güçlenmiş, süreç odaklı kamusal alanlarda büyük enstalasyonlar, mekan kaplamaları olarak kendilerini göstermişlerdir. Sanatçı 2019 yılından bu yana çalışmalarını ekolojik temelli sanat anlayışı ile üretiyor.

Sergi Birimi: Fabrika Ayarları