Araştırma, inceleme, eleştiri…

Her şeyde olduğu gibi yazı-çiziyle olan ilişkimizde de yeni bir boyut yaşıyoruz. Kapalı kalma süresince yapılan okumalar, yeni keşifler, yeni ilgi alanları…

Yazı yazmanın zorluğu ve zorunluluğu. Okumanın buna etkisi. Düşünme ve bunu somutlaştırabilme yetisi.

Glob Era da böyle bir sürecin uzantısı. Ekmel Ertan ve Ezgi Yakın, Fabrika Ayarları sergimizin nadir tanıklarından, Murat Alat ise başından beri bu sürecin uzaktan takipçisi. Bu bölümde, her birinin farklı bakış açısından çalışmalarımıza getirdikleri ilham verici ve ufuk açıcı yorumları yer alıyor.

Makaleler

  • Ekmel Ertan - Sanat Bir Şehre Ne Yapar?

    “… Glob Era da öyle yapıyor, Fabrika Ayarları ile kentin zaman ve mekanında kentlinin hafızasını ‘geçici kolektif deneyimler’e açıyor. Projenin yürütücüleri bir yandan geçmişe, ‘bizi bugüne taşıyan’ geçmişe dair belleğimizi kurcalarken bir yandan da ‘varmak istediğimiz’ geleceğe dair soruları gündeme sokuveriyor. ‘Şimdi’ geçmişin sonucu, geleceğin nedeni; bir kaza anı değil.”
  • Murat Alat - Akışkan Hayaller

    “Uzun zamandır taşa, çeliğe ‘Sen nasıl bir form almak istiyorsun?’ diyen yok. Ne insanlara nasıl bir evde yaşamak istedikleri soruluyor, ne rüzgara, ne suya akıl danışılıyor yapılar inşa edilirken. Bilgisayar programlarının namevcut uzamında, sanal malzemeler eğilip bükülüyor, iktidarın arzusuna boyun eğecek yapılar yapılıyor. Her şey imal edildiği gibi mekân da imal ediliyor ama üretim sadece üretimin bekası uğruna yapılıyor…”
  • Ezgi Yakın - Bir Gezi Denemesi: Sorular ve Sessiz Misafirler

    “…Mekandan ayrıksı olmak bir yana onunla diyalog halinde çalışan genç kuşak sanatçılar müdahalelerini bütün bu  fiziksel manzaraya uygun şekilde Sümerbank’la ilişkili temsil ve çağrışımlarla önümüze çıkarıyor. Bunu yaparken bulunduğu alanda malzeme olabilecek ne varsa çalışmalarına dahil ediyorlar. Enkazdan kalanla işbirliği içinde ortaya çıkan çalışmalar, kendini yüksek sesle ifşa etmek yerine, hüzne eş bir yakınlaşma ile usulca görünüyorlar.”