Glob.Era sanat, tasarım ve teknolojiyi bir araya getiren bir üretim ve sergileme platformudur. Sanatçılar/üreticiler arasında geçici kolektif deneyimler yaratırken, farklı sergileme biçimlerini araştırarak sanatçı ve izleyici arasında bağ kurmaya uğraşır.

Birlikte düşünmenin ve üretmenin rekabetten daha değerli olduğu inancıyla çıktığı yolda, benimsediği 'dönüşüm' temasına sadık kalarak bu ortak hareketin sürekliliği peşindedir.

Glob.Era bize sanat ile hayatı birlikte algılayabileceğimiz, çelişkilerimizi açıkça sorgulayabileceğimiz; yeni diller, farklı okumalar ve farklı anlayış katmanları arasında dolaşabileceğimiz bir alan sunar.

Amaçları arasında doğa, çevre, insan ve şehirleşme konularına farklı bakış açıları sunmak, bunun yanı sıra içinden geçmekte olduğumuz insan merkezli çağda insanlığın gördüğü endüstrileşme kaynaklı zararın ironikliğine vurgu yapmak yer alır.

Yaptığı ‘arkeolojik’ çalışmayla, güvencesizlik ve belirsizliğin yeni normal olarak yer ettiği günümüzde 'ilerleme’, ‘gelişme’ gibi kavramların anlamını yitirdiği gerçeğini tartışır. Bu tartışmanın bir alt başlığı olan endüstri ilişkileri alanına kültür endüstrisi üzerinden değinmek ister.

Glob.Era paylaşım, birlikte kalkınma, sınır aşan örgütlülük prensipleriyle hareket eder. Kendisini kabul görmüş etik değerler bağlamında kurmaya çalışır.

Bu prensipler ışığında geleceği birlikte hayal etmek isteyen herkese açıktır.